Vallási- és hitélet Pethőhenyén: A Szent István templom múltja és jelene
Nem hiszem, hogy a semmiből épül Pethőhenye. Az ősök végeláthatatlan sora élt itt. A római kor cserepétől a pálosok imáján át a megújult templomban ezrek fohászkodnak velünk. Költözzön egyetértés a szívünkbe, szolidaritás, bizalom, ha a jövőnkre az utánunk jövőkre gondolunk.

2004 Adventjén
Makovecz Imre


Makovecz Imre írása

Egy falu templomot szeretne építeni. Megkeresnek, hogy menjek oda és mutassam meg. hogy hol legyen a templom. Elmegyek, a falu közepén van egy dombocska, a domb tétjén van egy hangosbeszélő, egy oszloptrafó és valami toronyféle, valószínűleg tűzvigyázó hely és hát ordít, hogy itt kellett lennie valaha egy templomnak, de már nincs ott.

Hát ide kell építeni. Megegyezünk, meg is rajzolom, és mondom nekik, hogy először ássák meg a helyét, hogy lássuk mi van ott. Ásnak egy kétszer két méteres gödröt, csontok jönnek elő, két méter mélységben. Mondom nekik, hogy hát igen, ezek szerint itt valami volt, teme­tő, cinterem, kezdjék el a kutatást. El is kezdik egyre csak jönnek elő a csontok. Mondom, csináljanak egy nagy ládát, gyűjtsék össze a csontokat, azzal a pappal, ahová ők tartoznak beszéljék meg, hogy újra el kell temetni őket. Kiássák az alapokat, az összes csontot egy ha­talmas ládába összegyűjtik, de már ezeregyszázból való pénz jön elő, ezerhatszáz-ezerhétszázas évekből való vékony téglák, törmelékek, egyebek.

Eljön a nap, amikor három pap teljes ornátusban eltemeti a holtakat, körülállja a falu a sírt, énekelnek, bocsánatot kémek a megbolygatott halottaktól és újra eltemetik őket, dombot emelünk föléjük, és arra egy nagy keresztet és folyik az építkezés?..

(Országépítő 2000/3)Ceruzarajz a főhomlokzatrólA csontok újratemetéseA kész templom torony oldal nézetből.

A kész templom torony szemből.
 

A készülő torony szerkezete.

Félkész állapotban.


© 2014 Pethőhenye Község Önkormányzata. Design: ArtWeb