Önkormányzati rendeletek

Az alábbiakban Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testület önkormányzati rendeleteit olvashatják, ill. tölthetik le.

4.1999.(VI.23.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődésről
7.2000.(IX.15.) önkormányzati rendelet a temetőkről és temetkezési tevékenységről
8.2000.(IX.15.) önkormányzati rendelet az önkéntes községgyarapító munkák szervezéséről
4.2001.(VII.23.) önkormányzati rendelet a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
7.2002.(XI.20) önkormányzati rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetek meghatározásáról
8.2002.(XI.18.) önkormányzati rendelet a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról
2.2003.(IV.01.) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
6.2004.(VII.1.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról
10.2004.(X.11.) önkormányzati rendelet a helyi hulladékgazdálkodási tervről
6.2005.(X.17.) önkormányzati rendelet az önkormányzat által végzett beruházásokhoz kapcsolódó lakossági közművesítési hozzájárulásról
7.2005.(X.28). a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő szabályokról
11.2006.(XII.20.) önkormányzati rendelet a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról egységes szerkezetben
3.2009.(VI.16.) önkormányzati rendelet az újszülöttek és idősek támogatásáról
3.2010.(II.15.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi szabályairól
11.2010.(V.10.) önkormányzati rendelet a lakáscélú támogatások helyi szabályairól
6.2011.(V.20.) önkormányzati rendelet a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről, és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról
8.2012.(V.3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
9.2012.(V.7.) önkormányzati rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról
10.2012.(V.7.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
9.2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról
12.2013.(XI.23.) önkormányzati rendelet a köztisztviselőket megillető szociális juttatásokról
13.2013.(XI.23.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról
14.2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet az építményadóról
17.2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet a közterület filmforgatás célú használatáról
1.2015 (I.6.) Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
2.2015 (I.6.) önkormányzati rendelet költségvetés módosítás
I. módosítás táblái
3.2015 (I.6.) önkormányzati rendelet a szociális tüzifa támogatás helyi szabályairól
4.2015 (II.23.) önkormányzati rendelet a 2015.évi költségvetésről
5.2015 (II.23.) önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról
4.2015 (II.23.) önkormányzati rendelet mellékletek
4.2016 (IX.29.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

1/2018(I.17.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól


2013. július 1-jétől kihirdetett, országos szinten kereshető önkormányzati rendeletek

Ülések jegyzőkönyvei

Az alábbiakban Pethőhenye Község Önkormányzat Faluházban megtartott képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyveit tekinthetik meg, ill. tölthetik le.

2013. február 09.
2013. április 30.
2013. június 19.
2013. július 03.
2013. július 11.
2013. július 29.
2013. szeptember 10.
2013. október 10.
2013. november 22.
2013. december 21.

2014. február 05.
2014. február 19.
2014. április 30.
2014. június 17.
2014. augusztus 13.
2014. szeptember 16.
2014. október 21.
2014. december 01.
2014. december 18.

2015. február 11.
2015. február 11.
2015. február 19.
2015. március 16.
2015. május 22.
2015. május 25.
2015. június 11.
2015. június 22.
2015. július 07.
2015. augusztus 11.
2015. szeptember 04.
2015. szeptember 28.
2015. október 01.
2015. október 16.
2015. október 27.
2015. november 05.
2015. november 30.
2015. december 02.
2015. december 11.

2016. január 13.
2016. január 21.
2016. február 23.
2016. április 04.
2016. április 11.
2016. május 04.
2016. május 19.
2016. május 31.
2016. június 07.
2016. június 28.
2016. július 11.
2016. augusztus 15.
2016. augusztus 25.
2016. szeptember 08.
2016. szeptember 22.
2016. október 07.
2016. november 22.
2016. november 28.
2016. december 08.
2016. december 15.
2017. március 28.

2018. szeptember 03.

© 2014 Pethőhenye Község Önkormányzata. Design: ArtWeb