Önkormányzati

(Pethőhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott hatályos rendeletek megtekinthetők a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárában, mely közvetlenül elérhető az alábbi linken: https://njt.hu
A keresőben Zala megyét és Pethőhenye települést kiválasztva megjelennek a rendeletek, vagy használhatja a tárgyszavas keresőt is.)


Az alábbiakban Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testület önkormányzati rendeleteit olvashatják, ill. tölthetik le.


12.2013. (XI.23.) köztisztviselőket megillető szociális juttatásokról szóló önk. rendelet
13.2013. (XI.23.) önk. rendelet a helyi iparűzési adóról
14.2013. (IX.23.) önk. rendelet az építményadóról
16.2012. (X.12.) Egyes önkormányzati rendeleket hatályon kívül helyezése Szabálysértési intézkedések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet Pethőhenye
17.2013. (XII.18.) önk. rendelet a közterület filmforgatás célú használatáról
1.2015 (I.6.) Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet


2014-es rendeletek:
1.2014. (II.24.) önk. rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2.2014. (II.24.) önk. rendelet a szoc. rendelet módosításáról
3.2014. (II.24.) önk. rendelet a gyer módosításáról
2014. évi költségvetés táblák


Rendeletek 1999-től:
4.1999.(VI.23.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődésről
7.2000.(IX.15.) önkormányzati rendelet a temetőkről és temetkezési tevékenységről
8.2000.(IX.15.) önkormányzati rendelet az önkéntes községgyarapító munkák szervezéséről
4.2001.(VII.23.) önkormányzati rendelet a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
7.2002.(XI.20) önkormányzati rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetek meghatározásáról
8.2002.(XI.18.) önkormányzati rendelet a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról
2.2003.(IV.01.) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
6.2004.(VII.1.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról
10.2004.(X.11.) önkormányzati rendelet a helyi hulladékgazdálkodási tervről
6.2005.(X.17.) önkormányzati rendelet az önkormányzat által végzett beruházásokhoz kapcsolódó lakossági közművesítési hozzájárulásról
7.2005.(X.28). a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő szabályokról
7/2006.(VIII. 10.) önkormányzati rendelet a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról
11.2006.(XII.20.) önkormányzati rendelet a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról egységes szerkezetben
3.2009.(VI.16.) önkormányzati rendelet az újszülöttek és idősek támogatásáról
3.2010.(II.15.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi szabályairól
11.2010.(V.10.) önkormányzati rendelet a lakáscélú támogatások helyi szabályairól
6.2011.(V.20.) önkormányzati rendelet a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről, és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról
8.2012.(V.3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
9.2012.(V.7.) önkormányzati rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról
10.2012.(V.7.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
9.2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról
12.2013.(XI.23.) önkormányzati rendelet a köztisztviselőket megillető szociális juttatásokról
13.2013.(XI.23.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról
14.2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet az építményadóról
17.2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet a közterület filmforgatás célú használatáról
1.2015 (I.6.) Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
2.2015 (I.6.) önkormányzati rendelet költségvetés módosítás
I. módosítás táblái
4.2015 (II.23.) önkormányzati rendelet a 2015.évi költségvetésről
5.2015 (II.23.) önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról
4.2015 (II.23.) önkormányzati rendelet mellékletek
4.2016 (IX.29.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
2.2017 (III.6.) önkormányzati rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
1/2018(I.17.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
8/2019(XII.05.) önkormányzati rendelet a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2020.(II.03.) önkormányzati rendelete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról
Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2020.(II.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Pethőhenye község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2020.(VII.15.) az önkormányzat 2019.évi költségvetésének végrehajtásáról
Pethőhenye község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2020.(VII.15.) az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pethőhenye község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2020.(VIII.14.) önkormányzati rendelete a közművelődésről
Pethőhenye község Önkormányzati Képviselőtestületének 10/2020.(X.26.) önkormányzati rendelete a 2020.évi szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól
Pethőhenye község Önkormányzati Képviselőtestületének 12/2020.(XII.18.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól


2013. július 1-jétől kihirdetett, országos szinten kereshető önkormányzati rendeletek

Veszélyhelyzetben hozott önkormányzati rendelkezések

Tisztelt Lakosság!

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ban a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A fenti jogszabályhelyekre hivatkozással az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket Pethőhenye Község polgármestereként meghozott döntéseimről.

Deák István György polgármester


Polgármesteri határozatok:

11/2020.(XI.15.) számú rendelet az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2021.évi illetményalapjáról
            Előterjesztés
15/2020.(IV.14.) számú határozat pályázat benyújtásáról a Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszközök” című alprogram pályázati felhívására
16/2020.(V.05.) számú határozata pályázat benyújtásáról a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című alprogram pályázati felhívására
17/2020.(V.05.) számú határozata az Államháztartáson kívül átadott pénzeszköz felhasználásáról
22/2020.(V.20.) számú határozata Ingatlanfelajánlásról
25/2020.(V.26.) számú határozata a pethőhenyei 2636 hrsz-ú ingatlan eladása ügyében
26/2020.(V.26.) számú határozat a pethőhenyei 2638 hrsz-ú és a pethőhenyei 2720 hrsz-ú ingatlanok eladása ügyében
27/2020.(V.27.) számú határozat a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról
32/2020.(VI.15.) számú határozat pályázat benyújtásáról az MFP keretében kiírt Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése című alprogram pályázati felhívásra
33/2020.(VI.15.) számú határozat a pethőhenyei 175/1 és 175/2 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában hozott 14/2020.(III.04.) számú határozat módosítása
34/2020.(VI.17.) számú határozat a pethőhenyei 295/4 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan közterületté nyilvánítása
88/2020.(XI.25.) számú polgármesteri határozat: 462 456 számú vis maior pályázat megvalósításához kivitelező kiválasztása
89/2020.(XI.26.) számú polgármesteri határozat: Rendőrségi beszámoló elfogadása
90/2020.(XI.27.) számú polgármesteri határozat: Belső ellenőri terv elfogadása
91/2020.(XI.27.) számú polgármesteri határozat: Gazdasági Program elfogadása (Előterjesztés)
92/2020.(XI.27.) számú polgármesteri határozat: Falugondnoki gépkocsi beszerzése tárgyban nyertes ajánlattevő kiválasztása
99/2020.(XI.27.) számú polgármesteri határozat: Helyi adórendeletek felülvizsgálata (Előterjesztés)
109/2020.(XII.30.) számú polgármesteri határozat: Társulási Megállapodás módosítása
111/2020.(XII.07.) számú polgármesteri határozat (Előterjesztés)
112/2020.(XII.18.) számú határozat az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról (Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata)
113/2020.(XII.18.) számú határozat a Települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási szerződésről
9/2021.(II.10.) számú határozat az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetéséről (Előterjesztés)
10/2021.(II.10.) számú határozat az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi munkájáról szóló beszámolóról (Előterjesztés)
Pethőhenye Község Önkormányzata képviselő-testülete 11/2021.(II.15.) számú határozata (Beszámoló)
Pethőhenye Község Önkormányzata képviselő-testülete 12/2021.(II.15.) számú határozata
31/2021.(IV.19.) számú határozata: Pethőhenye 80 hrsz-ú ingatlan adás-vételi ügye Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ügyében döntéshozatal
32/2021.(IV.19.) számú határozata: Pályázat benyújtása Magyar Falu Program keretében „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című alprogram pályázati felhívására
35/2021.(V.03.) számú határozata: Településrendezési eszközök módosítása
Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2021 (V.28.) önkormányzati rendelete a település támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
37/2021.(V.06.) számú határozata: Pályázat benyújtása Magyar Falu Program keretében "Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése" tekintetében
41/2021.(V.27.) számú határozata: Éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása
42/2021.(V.27.) számú határozata: 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
44/2021.(V.28.) számú határozata: Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása
45/2021.(V.28.) számú határozata: Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítéséról szóló beszámoló elfogadása
46/2021.(VI.11.) számú határozata: Pethőhenyei 57 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése
47/2021.(Vi.11) számú határozata. 2020. évi katarsztrófavédelmi beszámoló elfogadása


Rendeletek:
Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2021.(I.27.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 7/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
            Előterjesztés
Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről
            Előterjesztés
Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(III.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
            Előterjesztés
Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2021 (IV.29.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról
            Előterjesztés
Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2021 (V.28.) önkormányzati rendelete a település támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
            Előterjesztés
Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
            Előterjesztés
Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról
            Előterjesztés

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022.(II.4.) önkormányzati rendelete
Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022.(II.4.) önkormányzati rendelete
Ülések jegyzőkönyvei

Az alábbiakban Pethőhenye Község Önkormányzat Faluházban megtartott képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyveit tekinthetik meg, ill. tölthetik le.

2013. február 09.
2013. április 30.
2013. június 19.
2013. július 03.
2013. július 11.
2013. július 29.
2013. szeptember 10.
2013. október 10.
2013. november 22.
2013. december 21.

2014. február 05.
2014. február 19.
2014. április 30.
2014. június 17.
2014. augusztus 13.
2014. szeptember 16.
2014. október 21.
2014. december 01.
2014. december 18.

2015. február 11.
2015. február 11.
2015. február 19.
2015. március 16.
2015. május 22.
2015. május 25.
2015. június 11.
2015. június 22.
2015. július 07.
2015. augusztus 11.
2015. szeptember 04.
2015. szeptember 28.
2015. október 01.
2015. október 16.
2015. október 27.
2015. november 05.
2015. november 30.
2015. december 02.
2015. december 11.

2016. január 13.
2016. január 21.
2016. február 23.
2016. április 04.
2016. április 11.
2016. május 04.
2016. május 19.
2016. május 31.
2016. június 07.
2016. június 28.
2016. július 11.
2016. augusztus 15.
2016. augusztus 25.
2016. szeptember 08.
2016. szeptember 22.
2016. október 07.
2016. november 22.
2016. november 28.
2016. december 08.
2016. december 15.
2017. március 28.

2018. szeptember 03.

2020. január 09.
2020. január 30.
2020. február 13.
2020. február 13.
2020. június 24.
2020. július 15.
2020. augusztus 13.
2020. szeptember 11.
2020. október 20.

2021. július 06.
2021. július 19.
2021. július 23.
2021. szeptember 22.
2021. október 27.
2021. november 18.
2021. november 26.
2021. december 15.

2022. január 11.
2022. február 01.
2022. március 02.
2022. március 18.
2022. április 28.
2022. május 18.
2022. július 06.
2022. július 22.
2022. augusztus 04.
2022. szeptember 22.
2022. október 13.
2022. november 03.
2022. november 25.

2023. július 19.
2023. július 25.
2023. szeptember 11.
2023. október 25.
2023. november 10.
2023. november 17.
2023. november 28.
2023. december 18.

2024. január 25.
2024. február 06.
2024. február 27.
2024. április 18.
2024. május 17.
2024. május 30.

Nyomtatványok

Elektronikus Ügyintézési Portál
  - Az ELÜGY elérhető ide kattintva : 2018. január.1-től az Elektronikus Ügyintézési Portál lehetőséget biztosít az önkormányzatok ügyfelei számára bizonyos ügytípusokban elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére. A rendszer éles indítása után Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások: adóegyenleg lekérdezés, ügykövetés, ügyindítás.


Az önkormányzat 2024.évi költségvetése
  - Rendelet a 2024.évi költségvetésről


© 2014 Pethőhenye Község Önkormányzata. Design: ArtWeb